Соціальна відповідальність
Охорона навколишнього середовища. Екологічні матеріали.

Наша компанія турбується як про своїх клієнтів, так і про навколишнє середовище, в яке буде інтегрований майбутній проєкт. Ми приділяємо велику увагу аспектам, за якими оцінюється шкідливість інженерних систем, будівельних та оздоблювальних матеріалів.

Ми вивчаємо та беремо до уваги вплив матеріалів на здоров`я людини та навколишнє середовище, оцінюємо повний спектр характеристик, що визначають рівень токсичності матеріалів.

«ПРО100» є активним учасником різних соціальних проєктів та пропагує впровадження  «зелених технологій» і повторного використання ресурсів. В кожному проєкті пропонуються інженерні рішення з використанням альтернативних джерел енергії, накопичення та використання дощових вод для подальшого застосування.

НАССР (англ. Hazard Analysis and Critical Control Point)

Система НАССР є ефективним знаряддям управління, яке використовується для захисту підприємства (торгової марки) при просуванні на ринку харчових продуктів та захисту виробничих процесів від біологічних (мікробіологічних), хімічних, фізичних та інших ризиків забруднення.

Проєктно-будівельна компанія «ПРО100» має сертифікат «Асоціації з інтеграції НАССР» та  на сьогодні є членом асоціації.
Ми маємо досвід застосування принципів НАССР в проєктуванні, адже  спроєктували не один об'єкт харчової промисловості та ресторанного господарства.

Компанія «ПРО100» має право на використання знаку НАССР.
Вже на етапі проєктування ми враховуємо всі норми, які стосуються безпечного поводження з харчовими продуктами, що автоматично дає Інвестору можливість виходу на міжнародні ринки та отримання сучасного харчового підприємства.

У своїй роботі ми завжди спираємось на принципи безпеки у всіх напрямках діяльності та на всіх її етапах.

Охорона праці. Контроль будівельної безпеки.

Великою цінністю для компанії «ПРО100» є співробітники. Саме тому ми приділяємо велику увагу безпеці будівельного процесу та ретельно контролюємо його.

Найголовнішим для нас є безпека та захист працівників, що виконують роботи на об`єкті, а також осіб, котрі можуть знаходитись на території будівельного майданчику.

В компанії «ПРО100» створена та функціонує служба з охорони праці, яка постійно проводить навчання та підвищення кваліфікації робітників,  контролює виконання заходів з охорони праці. Служба проводить оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, а також атестацію робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці.
Компанія «ПРО100» при проєктуванні виробництв, розробляє та враховує індивідуальні заходи з охорони праці.

Охорона праці — це запорука здоров'я та життя.

Благодійність

Благодійність — це приємно та почесно, у цьому переконані засновники компанії.

Не словом, а ділом «ПРО100» виділяє частину своїх доходів на благодійність, адже вважаємо соціальну складову необхідною у веденні сучасного бізнесу.

Ми  активно сприяємо різноманітним благодійним  заходам, у яких беруть участь діти та особи, які потребують особливої допомоги.

Компанія «ПРО100» допомагає із закупівлею обладнання, ліків та здійснення ремонту та відновлення будівель. Тож, ми із гордістю можемо говорити, що «ПРО100» є тією частиною бізнесу, яка бере активну участь у вирішенні соціальних проблем країни.

Дякуємо!
Ваша заявка прийнята
НА ГОЛОВНУ
ДЛЯ ЧОГО ДАВАТИ ЗГОДУ
Погоджуючись, Ви надаєте добровільну згоду на обробку Ваших песональних данних і тим самим уповноважуєте ТОВ «ПБК ПРО100» бути володільцем наданих Вами даних. Володілець забезпечує їх захист, а за необхідності знеособлення, гарантує іх використання для конкретних і законних цілей. Володілець даних самостійно визначає мету обробки та процедуру обробки даних, для забезпечення виконання вимог законодавства.
Повернутись